Prosjekt ”DO NOT COVER”

CD - utgivelse med Nils Mathisen for lansering oktober 2004

Prosjektbeskrivelse

Innledning
Nils Mathisen er et navn som kanskje ikke vekker de store assosiasjonene hos de stor masser. Men spør en norsk musiker…

Nils Mathisen er musikernes musiker. Umulig å sette i bås, ja nesten umulig å få til å sitte stille i fem minutter, med mindre han har et instrument eller et partitur mellom hendene.
Jazz, rock, viser, middelalderballader, klassisk : for Nils Mathisen er disse begrepene nettopp bare begreper. Han har to båser for all musikk: GOD eller IKKE GOD. Slik har det seg at den samme Nils Mathisen som spilte i symfoniorkesteret på mandag, opptrer med jazzkvartett på onsdag , jobber med revyteater på torsdag, backer kjente artister på fredag før det er dansejobb på lørdag. Uansett hvilken genre han til enhver tid arbeider med er innlevelsen total og kvalitetskravene kompromissløse.

Publikum, venner og ikke minst musiker - kollegaer, har i årevis mast på Nils for å få ham til å samle sine frapperende talenter i en innspilling under eget navn. Han har nemlig vært med på mange andres. For den som ikke kjenner Nils godt, er det et mysterium at han ikke for lengst har gjort dette.

Det begynte etter hvert å bli klart at en plate fra Nils Mathisens hånd først ville bli en aktualitet den dagen han ikke har noe annet som skulle vært gjort først. Og som dikter’n sier: ”Den dag kjem aldrig”.

Venner og kolleger av Nils har derfor tatt konsekvensen av dette. Skal flere enn oss få ta del i Nils Mathisen s fenomenale musikalske talent , må prosjektet drives fram av andre enn Nils selv.


Prosjektgruppen
En gruppe bestående av folk med forskjellige ressurser , men en felles kjærlighet til Nils Mathisens musikk, vil nå i samarbeid med Nils søke å produsere og utgi en CD med og av ham. Musikken foreligger, det handler om å gjøre den kjent.
I et utvalg av mer enn 50 komposisjoner m/tekster, arbeider vi nå med å velge ut stoff til en produksjon som vil vise Nils’ allsidighet som komponist, tekstforfatter , sanger og utøver.
Prosjektgruppens rolle er for å si det kort: Samle og utnytte ressurser til gode for Nils Mathisens musikkprosjekt, samt bidra til optimal praktisk gjennomføring av utgivelsen.

Prosjektet ledes av Erling F. Sørhaug (finansdirektør Jahre Dahl Bergesen AS / Thor Dahl Shipping).
Øvrige personer i prosjektgruppen er Hans Olav Thyvold (Journalist P4), Mona Nomme (Event Management Color Line), Tore Holden (Produsent Allegro Film) og Morten Mathisen (Direktør Norsk Hydro).
Gruppen har hatt faste møter siden høsten 2003 og vil stå løpet ut, i første omgang til lanseringen er et faktum.

Eksterne ressurser
Blant kollegaer og musikervenner har bl. a. følgende ressurspersoner markert at de vil bidra :

Utvalg av materiale
- Lars Martin Myhre
Petter Anton Næss
Jonas Fjeld
Produsenter
Håkon Berge
Stein Bull Hansen
Espen Gundersen
Hans Olav Thyvold
Atle Bakken
Miks /Mastering
Ingar Helgesen

Avsluttende kommentarer
Nils’ samlede materiale favner vidt . Å forsøke å plassere ham I en stilart er derfor svært vanskelig, enn si umulig. Ei heller ønskelig. CD - innspillingen vil søke å favne bredden i dette materialet. Vi har falt på stilarten akustisk funk-pop. Så får vi heller leve med at presisjonen i dette begrepet åpenbart kan diskuteres.

Sandefjord, 14. April 2004

Hans Olav Thyvold (sign) Erling F. Sørhaug (sign)